เส้นใย

การใช้ hemp เพื่อผลิตเส้นใยมีจำนวนลดลงอย่างมากในช่วง 2 ศตวรรษที่ผ่านมา แต่ในช่วงก่อนเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม เส้นใยจาก hemp ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีความแข็งแรงและมีความเจริญเติบโตได้เร็ว นำไปใช้ในการทำสิ่งทอผืนแรกและถูกใช้เป็นวัสดุแรกในการทำกระดาษ เส้นใยจาก hemp ถูกนำไปใช้ในการผลิตเรือและคำว่า Canvas ที่แปลว่าใบเรือนี้ก็นิยมอย่างแพร่หลายและถูกนำไปใช้อย่างมากมาย แต่อย่างไรก็ตามเส้นใยจาก  hemp ก็ถูกทดแทนโดยเส้นใยจากพืชชนิดอื่น ป่าน Manila ใช้ทำเชือกได้ดีกว่า Burlap ที่มาจากปอกระเจาได้เข้าทดแทนในตลาดกระสอบ โรงงานผลิตกระดาษได้เริ่มนำเยื่อจากไม้มาใช้แทน โรงงานผลิตพรมเปลี่ยนมาใช้ฝ้าย sisal และปอกระเจาก่อนหันมาใช้ในลอนแทนภายหลัง การทำตาข่ายและสิ่งทอก็หันมาใช้ฝ้ายและใยสังเคราะห์แทน

เชือกจากกัญชงได้ขึ้นชื่อเรื่องการฉีกขาดเนื่องจากเสื่อมสภาพ การเสื่อมสภาพของเชือกกัญชงจะมาจากภายในและเชือกจะดูดีจนกว่าจะฉีก เชือกจากกัญชงที่ใช้ในยุคของการเดินเรือใบได้ถูกปกป้องโดยการ tarring ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้แรงงานมากและเป็นเหตุสำหรับ ชื่อเล่น Jack Tar สำหรับลูกเรือ เชือกจากใยกัญชงได้หายไปเมื่อมี ป่าน Mailna

เข้ามาไม่จำเป็นต้องการมีการ  tarring

มีตลาดที่หมาะสำหรับกระดาษกัญชงแต่ราคาของเยื่อกัญชงจะเป็น 6 เท่าของราคาเยื่อไม้โดยประมาณ ซึ่งทั้งหมดจะมาจากขนาดที่เล็กและอุปกรณ์ในการแปนรูปต้นที่ล้าสมัยในโลกตะวันตก เยื่อจากกัญชงได้ถูกแปรรูปด้วย  hydrogen peroxide ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาของเสียจากกรดซัลฟูริกที่เกิดร่วมกับการทำเยื่อจากเนื้อไม้ kenaf เป็นพืชโตเร็วอีกตัวหนึ่งที่สามารถถูกใช้แทนเยื่อไม้ได้ กระดาษจาก Kenaf  ได้ถูกผลิตขึ้นในปริมาณในเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี1992

อุตสาหกรรมการทำเสื้อผ้าจากกัญชงที่ราคาปานกลางได้เกิดขึ้น การพัฒนาการแปรรูปล่าสุดได้ทำให้มันเป็นไปได้ที่จะทำให้เส้นใยที่หยาบนุ่มขึ้นจนถึงระดับที่สามารถสวมใส่ได้