สารอาหาร

30-35 %ของน้ำหนักเมล็ด  hemp คือน้ำมันซึ่งประกอบด้วย กรดไขมันหอมระเหยไม่อิ่มตัว (EFAs) 80% กรด linoleic (LA) 50% และกรด  linoleic (ALA) 21-25 % ซึ่งกรดเหล่านี้ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เองต้องได้รับจากการทานอาหารเสริมเท่านั้น สัดส่วนของกรดทั้งหมดในเมล็ดจะสมดุลกันอย่างสมบูรณ์ตาม EEAs ต้องการ จะไม่เหมือนกับน้ำมันที่ได้จากป่าและน้ำมันอื่น ๆ โดยน้ำมันที่ได้จาก hemp สามารถนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดแคลนหรือขาดความสมดุล

Hemp ยังประกอบไปด้วยโปรตีนย่อยได้อย่างสมบูรณ์ 31% โดย 1 ใน 3 จะอยู่ในโปรตีน edestin และ2 ใน 3 จะอยู่ในรูปของโปรตีน albumin ส่วนประกอบที่จะเป็นกรด amino คุณภาพสูง เป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับ เนื้อ นม และไข่ มากกว่าเมล็ดน้ำมันชนิดอื่นยกเว้นถั่วเหลือง

พืชที่มี ALA เป็น ส่วนประกอบในน้ำมันที่อยู่ในเมล็ดจะมีปริมาณเพียงพอสำหรับเป็นสารอาหารให้ร่างกายได้ เนื่องจากร่างกายสามารถเปลี่ยนรูปสารอาหารเหล่านี้ให้เป็นกรดไขมันอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ตามกระบวนการเปลี่ยนรูปนี้จะไม่มีผลในทันทีเมื่อเทียบกับกรดไขมัน omega-3 ที่ได้จากน้ำมันตับปลาซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่ายกว่าและนำไปใช้ได้ทันที