ข้อมูลทั่วไป

กัญชง หรือ เรียกว่าเฮมพ์ เป็นพืชที่มีบทบาทกับการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมของชนชาวเขาเผ่าม้งมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งลักษณะของกัญชงจะคล้ายกับกัญชาแต่มีสารเสพติดต่ำกว่า 0.3% ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ นอกจากนี้กัญชงยังมีประโยชน์อย่างหลากหลาย เช่น เส้นใยกัญชงสามารถนำมาทอเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งชนชาวเขาเผ่าม้งมีความเชื่อว่า ทุกบ้านต้องมีผ้ากัญชงและหากมีคนนเสียชีวิต ญาติจะต้องนำเสื้อผ้าที่ทำจากใยกัญชงมาสวมใส่ให้กับคนที่เสียชีวิต โดยเฉพาะรองเท้าต้องทำมาจากใยกัญชงแท้ เพราะเชื่อว่าคนที่เสียชีวิตจะต้องกลับไปดินแดนของบรรพบุรุโดยเส้นใยกัญชงจะนำพาไป