การจัดการและดูแลรักษา

ในการปลูกแต่ละพื้นที่มีการดูแลหรือใช้ภูมิปัญญาที่แตกต่างกัน เช่น คนในชุมชนบ้านแม่สาน้อย ต.แม่สา อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ จะป้องกันเม็ดที่ปลูกด้วยการผสมเมล็ดกับขี้เถาและแป้งโรยตัวสุนัข เพื่อป้องกันแมลงมากัดกินเมล็ดที่ปลูก

ในช่วงแรกของการเจริญเติบโตประมาณระยะ 6 สัปดาห์แรกต้องรักษาความชื้นในดินให้เพียงพอ และต้องให้ไม่มาก