กัญชงและสิ่งแวดล้อม

กัญชงมีประโยชน์มากต่อสิ่งแวดล้อม ในช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าได้เนื่องจากมันผลิตกระดาษได้มากกว่าต้นไม้ 4 เท่าและการเติบโตได้เร็วกว่ามาก (สูงถึง 16 ฟุตในเวลาแค่ 110 วัน) ตาม American Hemp Historic Association นั้นเมื่อกัญชงมีนมอยู่สูง ๆ แล้วมันจะเติบโตได้เร็วและแข็งแรงขึ้น กระดาษจากกัญชงยังสามรถถูกฟองขาวได้ด้วยสารเคมีเล็กน้อยหรือไม่ใช้เลย กัญชงจะเป็นส่วนประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับฝ่ายและในขณะที่ฝ้ายใช้สารฆ่าแมลงในดินกว่า 25% แต่สำหรับกัญชงจะไม่จำเป็นเลย ฝ้ายยังต้องการระบบการชลประทานที่ดีมากในขณะที่กัญชงจะเติบโตได้ดีด้วยการให้น้ำเล็กน้อย